Na czym polega Praca Tymczasowa?

Praca tymczasowa to alternatywna, elastyczna forma zatrudnienia, gwarantująca z jednej strony miejsca pracy pracownikom, z drugiej zaś personel o odpowiednich kwalifikacjach firmom, które zgłoszą nam takie zapotrzebowanie.

Praca Tymczasowa wiąże więc ze sobą 3 podmioty:

  • Pracowników Tymczasowych
  • Agencję Pracy Tymczasowej, np. ExiWork
  • Pracodawcę Użytkownika, czyli firmę na rzecz której Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę

    pracownicy

Pracownik Tymczasowy jest zatrudniany przez Agencję, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, czyli zewnętrznej firmy (Klienta Agencji).

Cały czas jednak jesteś pracownikiem Agencji i pozostajesz pod naszą opieką. To ExiWork podpisuje z Tobą umowę, wypłaca wynagrodzenie, odprowadza składki na ubezpieczenia ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy.

Agencja czuwa także nad przestrzeganiem kodeksu pracy i przepisów BHP. Podczas całego przebiegu zatrudnienia zapewniamy Ci bieżącą obsługę i wsparcie, służymy naszą pomocą oraz radą.

Umowa Dołączając do załogi ExiWork stajesz się naszym pracownikiem. Zatrudniamy Cię w oparciu o umowę Pracy Tymczasowej (na czas określony lub umowę na czas wykonywania określonej pracy). W wyjątkowych, przewidzianych prawem sytuacjach, na umowę cywilnoprawną.
Praca

Zatrudniamy Cię do konkretnej pracy u jednego z naszych Klientów - Pracodawców Użytkowników.

Delegując Cię do zadań w firmie Pracodawcy Użytkownika, kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo. Wszyscy pracownicy tymczasowi ExiWork przechodzą badania lekarskie i szkolenie BHP. Posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnej, a we współpracy z niektórymi Klientami także polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeśli praca tego wymaga, zaopatrujemy Cię w ubrania robocze. Przed przystąpieniem do pracy nasi Pracownicy Tymczasowi przechodzą niezbędne szkolenia.

Nasi konsultanci cały czas pozostają do Twojej dyspozycji.

Rozliczenie

Współpraca z nami jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna. Za usługę płaci nam Pracodawca Użytkownik. ExiWork gwarantuje Ci terminowe wypłaty wynagrodzenia, odprowadzamy także składki na ubezpieczenia ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Jesteśmy ogniwem łączącym pracodawcę i pracownika, a nasi Pracownicy Tymczasowi są naszym największym dobrem. To właśnie od nich zależy jakość naszej usługi, dlatego w równym stopniu dbamy o interesy obu stron.