Rekrutacja i selekcja jest pierwszym etapem w procesie zatrudnienia pracownika w każdym przedsiębiorstwie. Etapem, który jest czasochłonny i kosztowny. Wiąże się on bowiem z koniecznością zamieszczenia licznych ogłoszeń, dokonania wstępnej selekcji i odbycia wielu spotkań z potencjalnymi kandydatami. To także bardzo często konieczność przeprowadzenia niezbędnych testów i weryfikacji referencji.

Dzięki ofercie ExiWork zaoszczędzicie Państwo czas i pieniądze otrzymując od nas starannie wyselekcjonowanych kandydatów.

Nasz proces rekrutacyjny, zarówno w przypadku pracy stałej lub tymczasowej, składa się z kilku etapów i jest przygotowany ściśle pod kątem Państwa oczekiwań.

Najważniejszym elementem jest dla nas precyzyjne rozpoznanie Państwa potrzeb, sporządzenie profilu oczekiwanego kandydata aby w efekcie końcowym móc zaprezentować jedynie kandydatów spełniających określone kryteria.

Zawsze to Państwo dokonujecie ostatecznego wyboru kandydata.

Korzyści dla Klienta:rekiselek

  • redukcja kosztów związanych z procesem rekrutacji
  • oszczędność czasu w związku z optymalizacją procesu
  • gwarancja poufności na każdym etapie współpracy
  • dostęp do profesjonalnych metod i narzędzi oceny kandydatów