Praca tymczasowa to nowoczesny, elastyczny i bardzo efektywny wariant w polityce kadrowej przedsiębiorstwa. Polega ona na rekrutacji, selekcji i zatrudnieniu pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz delegowanie ich do pracy w firmie Klienta (pracodawca użytkownik).

Praca tymczasowa doskonale sprawdza się w okresach zwiększonej produkcji, sezonowego zapotrzebowania na pracowników, absencji chorobowych i urlopowych pracowników własnych Klienta oraz nagłego zapotrzebowania na specjalistów do wykonania określonego zadania.

rekiselek

Korzyści dla Klienta:

  • elastyczność zatrudnienia poprzez dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb
  • podstawowy stan zatrudnienia w firmie Klienta obejmuje tylko kluczowe stanowiska
  • brak kosztów związanych z rekrutacją i obsługą kadrowo-płacową
  • szybkie zastąpienie pracownika w razie rotacji, dzięki bazie kandydatów przygotowanej pod potrzeby konkretnego Klienta
  • odciążenie działu personalnego Klienta
  • możliwość sprawdzenia pracownika w okresie próbnym i nieodpłatne przejęcie go po upływie 6 miesięcy (możliwość wcześniejszego przejęcia za opłatą)
  • zawieranie dowolnej liczby krótkich umów z pracownikami tymczasowymi, pod warunkiem, że nie przekraczają one łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy
  • krótkie okresy wypowiedzeń na mocy Ustawy o pracy tymczasowej (od 3 do 7 dni)