List motywacyjny - podstawowe informacje

Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać 3/4 strony formatu A4. Zawarte informacje powinny być wyróżnione akapitami. Na dole strony z listem motywacyjnym powinna pojawić się klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)". List motywacyjny adresujemy do konkretnej osoby lub instytucji. List motywacyjny musi zawierać zwrot grzecznościowy oraz podpis.

List motywacyjny - nagłówek
List motywacyjny musi zawierać nagłówek z miejscem i datą, adresatem oraz autorem

List motywacyjny - wstęp
Po nagłówku list motywacyjny powinien zawierać wstęp, w którym przedstawiamy swoją osobę oraz powód, dla którego list motywacyjny został napisany.

List motywacyjny - rozwinięcie
W rozwinięciu motywujemy chęć podjęcia pracy na danym stanowisku. Opisujemy tutaj swoje kompetencje oraz kwalifikacje pod kątem przyszłego pracodawcy. W tej części listu motywacyjnego należy się skupić na wymaganiach pracodawcy, a nie na swoich oczekiwaniach.

List motywacyjny - zakończenie
Na zakończenie listu motywacyjnego należy wyrazić nadzieję na podjęcie współpracy oraz wyrazić gotowość do spotkania.